فنجان قهوه

فنجان قهوه ۱۱ – ۴۵۰ میلی لیتر

دسته: .